Konsulentvirksomhet

KONSULENTTJENESTER

Konsulenttjenestene omfatter:

Rekruttering av personell:

Tjenesten består i

 • utlyse stillinger
 • motta og evaluere søknader og innhente referanser
 • anbefale kandidater for videre oppfølging f.eks. samtaler
 • organisere og assistere under intervju og anbefale kandidater for ansettelse

Evaluering av kvalifikasjoner:

Denne tjenesten består i å vurdere pesonellkvalifikasjoner opp mot kravene som stilles for stillingen.

Organisere vernetjenesten:

Denne tjenesten består i å assistere selskaper i å få etablert en vernetjeneste og valgt verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

Kursadministrasjon:

Vi tilbyr å påta oss administrasjon av kurs/opplæringstjenester for selskaper som ikke selv har denne tjenesten eller velger å sette bort deler av den.

Maritime operasjoner:

Denne tjenesten består i å

 • planlegge og gjennomføre f.eks. riggflyttinger
 • representere operatørselskap ombord på rigg under flytting/posisjonering
 • representere forsikringsselskap ombord på rigg under forflytting/posisjonering
 • verifikasjoner/inspeksjoner av fartøy og rigger

HMS-tjeneste:

Denne tjenesten består av

 • utleie av personell innen HMS-arbeid for både indre og ytre miljø
 • gjennomføre interne og eksterne revisjoner av operasjoner og enheter
 • utarbeide beredskapsplaner
 • verifikasjon av beredskapssystemer
 • kartlegge og gjennomføre beredskapsøvelser
 • utarbeide styringssystem for bedrifter