Opplæring

Kompetanseinstituttet AS har som mål å tilby kurs eller andre kompetansehevende tiltak av høy kvalitet til personell i petroleumsvirksomheten og annen industri.

Selskapet tilbyr både:

  • vanlig klasseromsundervisning og
  • fjernundervisning (e-læring) over Internett

Det overordnede målet er å ha:

  • tilfredse kunder
  • fleksible løsninger
  • høy kvalitet

Dette målet oppnås ved at det etableres et tillitsfullt samarbeid mellom kunden og Kompetanseinstituttet for å komme frem til fleksible løsninger av høy kvalitet der totalkostnad blir fokusert. Selv om Kompetanseinstituttet er et lite selskap har de ansatte lang og solid erfaring fra opplæring og personalarbeid, og selskapet samarbeider med en stor gruppe ressurspersoner innen de aktuelle fagområdene.

Kursene arrangeres der deltakerne er – både i Norge og utlandet – og det kan undervises på norsk eller engelsk.

Se under Kursoversikt for detaljer om kurs.