Kursoversikt

KURSOVERSIKT

Kompetanseinstituttet AS i samarbeid med forlaget Vett & Viten AS tilbyr opplæring av personell som vil kvalifisere seg for ledende stillinger innen

  • boring (borer og boresjef)
  • brønnservice
  • produksjon

Etter å ha fullført opplæringen vil deltakerne ha kunnskaper innen felles linje- og fordypningsfagene som er likeverdig med tilsvarende på teknisk fagskole – linje for petroleumsteknologi.

Opplæringen kan påbegynnes når som helst og den kan tas modul for modul etter eget ønske.

Kompetanseinstituttet AS vil arrangere skriftlig eksamen for hver modul. De som består eksamen vil få kursbevis som vil dokumentere at studenten har kunnskaper som er likeverdig med tilsvarende fra teknisk fagskole. (Tidligere var det anledning til å gå opp til eksamen i de enkelte modulene som privatist ved de offentlige tekniske fagskolene, men den ordningen er nå avviklet).

Opplæring og eksamen kan også gis på engelsk.

Nedenfor er en oversikt over modulene som inngår i felles linje- og fordypningsfagene. Ved å klikke på en av modulene kommer detaljert innholdsfortegnelse fram.


FELLES LINJEFAG (
fjernundervisning over internett)
201 Produksjon I
202 Produksjon II
203 Produksjon III
204 Reservoargeologi
205 Brønndesign
206 HMS – IK
207 Mekanikk (ikke over Internett)
208 Materiallære (ikke over Internett)
209 Fagengelsk
210 Brønnvæsker
211 Reguleringssystemer
212 Matematikk (ikke over Internett)
213 Vedlikeholdsstrategi
214 Trykkontroll I

FORDYPNINGSFAG – BORETEKNIKK
(fjernundervisning over internett)
301 Boreteknologi I
302 Boreteknologi II
303 Boreteknologi III
304 Bore- og kompletteringsvæsker
305 Foringsrør
306 Hydraulikk og hydraulisk utstyr
307 Trykkontroll II – Boring
308 Lover og regelverk

FORDYPNINGSFAG – BRØNNSERVICE
(fjernundervisning over internett)
401 Borekunnskap
402 Trykkontroll II – Brønnintervensjon
403 Kabeloperasjoner
404 (308) Lover og regelverk
405 Hydraulisk brønnoverhaling
407 Testing og ferdigstillelse I
408 Testing og ferdigstillelse II
409 Testing og ferdigstillelse III
410 Hydraulikk

FORDYPNINGSFAG – PETROLEUMSPRODUKSJON
(fjernundervisning over internett)
501 Prosess-systemer I
502 Prosess-systemer II
503 Prosess-systemer III
504 Sentrale hjelpesystemer
505 Automasjon I
506 Automasjon II
507 Automasjon III
508 Kjemikalier med utstyr

ANDRE KURS
(klasseromsundervisning)
Grunnkurs i arbeidsmiljø, offshore (verneombud)
Basic course in working environment, offshore (safety delegate)
Arbeidsmiljøutvalget
Grunnkurs i arbeidsmiljø, skip (verneombud)
Basic course in working environment, ship (safety delegate)
The Working Environment Committee
Indikasjoner på misbruk av narkotika eller andre rusmidler
HMS regelverket
Norwegian Offshore HSE Regulations
Borerigger og boreutstyr – modul 1
Borerigger og boreutstyr – modul 2
Borerigger og boreutstyr – modul 3